Hulp op maat

Iedere bewoner van Allemansvrind heeft een persoonlijk op maat gemaakt begeleidingsplan. Deze wordt samen met de bewoner en ouders/verzorgers gemaakt. Hierin wordt beschreven wat de bewoner wil leren en hoe hij dit denkt te doen. Stap voor stap worden de sociale vaardigheden en ontwikkeldoelen doorgenomen en worden alle onderwerpen besproken.

Hier vindt u een link naar de doelenchecklist die wij hanteren bij de intake en gedurende het verblijf. Om regelmatig te monitoren wat al behaald is en welk doel we nog moeten aanleren. Deze is gebaseerd op de 7 leefgebieden:

 

 1. Sociale relaties: Contact tussen de cliënt en zijn omgeving.
  Gezin, familie, relaties en vrienden, buurtgenoten, professionele contacten, sociale vaardigheden, social-media.
 2. Zingeving: datgene wat de cliënt motiveert.
  Drijfveren, betekenis, dromen en verlangens, cultuur en waarden, spiritualiteit, motivatie.
 3. Wonen: de leefomgeving van de cliënt.
  Huisvesting, buurt of wijk, vervoer, huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen
 4. Lichamelijke gezondheid: Fysieke gesteldheid van de cliënt.
  Eten, drinken, sport, bewegen, zelfzorg, fysieke conditie, ziekte handicap
 5. Psychische gezondheid: het welbevinden van de cliënt.
  Welbevinden, zelfzorg, autonomie, ziekte, handicap.
 6. Werk en activiteit: Dag invulling van de cliënt.
  Werk (betaald en/of onbetaald), dagactiviteiten, activiteiten, opleiding en scholing, vrijetijdsbesteding.
 7. Financiën: financiële situatie van de cliënt.
  Inkomen, uitgaven, bestedingspatroon, administratie, verzekeringen, financiële zorg voor anderen.