Wat heeft woonbegeleiding Allemansvrind te bieden?

Allemansvrind biedt in een kleinschalige woonvorm begeleiding aan jong volwassenen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS), ADHD en een lichte vorm van gedragsproblemen. Zij wonen samen in een eengezinswoning, gelegen in Diemen-Noord en Diemen-Zuid.

De bewoners wonen hier zelfstandig, hebben een eigen slaapkamer die op slot kan. Zo kunnen zij zich terugtrekken wanneer zij daar behoefte aan hebben.

De keuken, douche, wc en woonkamer worden gezamenlijk gebuikt. De gezamenlijke ruimtes worden door ons aangekleed en onderhouden. De kamers van de bewoners mogen zij zelf inrichten. Ook hier zullen wij ondersteuning bieden indien nodig. Voor de huur en overige voorzieningen betalen de bewoners een vast bedrag per maand.

Bewoners initiatief

Naast de ondersteuning die Allemansvrind biedt sporen wij de bewoners ook aan om zelf initiatief te ontplooien. Dit heeft onder andere geleid tot het succesvol opstarten van een kookclub en een cliëntenraad.
Een groep bewoners kookt dagelijks, om de beurt, een heerlijke maaltijd voor de groep. De woonbegeleiders staan uiteraard klaar voor advies.
De cliëntenraad vind elke drie maanden plaats en men kan bespreken wat men graag anders wilt en hoe men dit dan ziet. Ze kunnen dan een uitgewerkt plan bij ons aanleveren en als dit dan SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) is dan kunnen we de regels aanpassen in overleg met de bewoners, om er zo voor te zorgen dat men altijd mee kan denken over hun eigen ontwikkelingen en huisregels.

Uitstapjes Allemansvrind

Allemansvrind vindt het belangrijk dat de bewoners ook meedoen met leuke activiteiten in het land. De bewoners en de begeleiders leren elkaar zo beter kennen buiten de veilige woonomgeving. De afgelopen jaren hebben wij met de bewoners verschillende pretparken bezocht, maar ook zijn wij wezen bowlen en karten.

Elke week hebben we op de maandag, woensdag en vrijdag een spel, sport of andere activiteit. We maken ook gebruik van de Stadspas om zo ook regelmatig een activiteit buiten de deur te laten plaats vinden.