wie zijn wij

Wie zijn wij?

In de afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan binnen de hulpverlening en dan met name binnen de jeugdhulpverlening. Deze ervaringen zijn van invloed geweest op onze visie omtrent de (jeugd)hulpverlening in Nederland.
Naar onze mening vallen jong volwassenen nog steeds tussen wal en schip. Een voorbeeld hiervan zijn jong volwassenen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS), ADHD en gedragsproblemen. Deze doelgroepen hebben vaak veel moeite om zelfstandig te functioneren binnen de maatschappij en zijn vaak niet op hun plek binnen reguliere instellingen.

Daarom willen wij juist deze doelgroepen een helpende hand bieden door ze te ondersteunen, te stimuleren en te begeleiden in hun weg naar zelfstandigheid, zodat ze geheel of gedeeltelijk op eigen benen kunnen staan.

Onze jarenlange ervaring heeft ons er toe aangezet om een kleinschalige woonvorm te starten voor jong volwassenen vanaf 18 jaar met Autisme Spectrum Stoornis, ADHD en een lichte vorm van gedragsproblemen functionerend op een gemiddeld tot hoog niveau en die zich begeleidbaar opstellen. Door de grote animo voor onze vorm van hulpverlening zijn wij in maart 2014 een tweede woonvorm opgestart in Diemen om meer jong volwassenen te kunnen ondersteunen op hun weg naar (gedeeltelijke) zelfstandigheid.

Ben jij een man of vrouw van 18 of ouder met een beperking en op zoek naar een woning waar je jouw vaardigheden op het gebied van zelfstandig wonen wilt vergroten? Dan is ‘Woonbegeleiding Allemansvrind’ de plek voor jou! Meldt je nu aan via ons contactformulier.