Toelatingscriteria

 • 18 jaar of ouder dit omdat een jongere onder de 18 geen inkomen heeft en dus niet kan voorzien in levensonderhoud en huur.
 • ASS
 • Heeft enige mate van zelfstandigheid, dat wil zeggen hij/zij kan zijn eigen voordeur beheren.
 • Is intrinsiek gemotiveerd om op zichzelf te gaan wonen.
 • Heeft leerdoelen in de 7 leefgebieden
 • Heeft geen contra-indicaties.

Contra-indicaties

 • Cliënten met Klassiek autisme en/of MCDD dat wil zeggen cliënt heeft 24 uur zorg nodig in nabijheid.
 • Cliënten met een actieve psychiatrische stoornis die behandeling vraagt in een gespecialiseerde setting.
 • Mensen die aantoonbaar deelnemen aan criminele activiteiten, plaatsingen direct vanuit detentie en/of seksuele delinquenten met gevaar voor herhaling.
 • Jongeren (jonger dan 18 jaar, al dan niet met een BJZ-indicatie)
 • Cliënten met ernstige cognitieve stoornissen.
 • Cliënten die een dusdanige mate van verpleging nodig hebben, dat een verpleeghuis situatie van toepassing is.
 • Cliënten die zich actief bezighouden met prostitutie.
 • Cliënten met een actieve verslaving alcohol en/of drugs.
 • Psychose
 • Cliënten met dementie.
 • Cliënten met een justitiële indicatie.
 • Cliënten die eerder bij Allemansvrind in zorg zijn geweest en waar vanwege escalaties een gedwongen afsluiting van zorg heeft plaatsgevonden. Mocht dit langer dan 2 jaar geleden zijn, dan wordt dit per casus beoordeeld.